تحقیق روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده

تحقیق روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده
رشته تحصیلی : صنایع غذایی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 90

حجم فایل (به کیلوبایت) : 77

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 8000 تومان

خرید و دانلود

مقاله تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده

فهرست مطالب                                                                      
فصل اول : مواد اولیه تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده
1-1- میوه ها
1-1-1- طبقه بندی میوه ها
2-1-1-1- میوه های آلویی
3-1-1-1- میوه های توتی یا انگوری
2-1-1- میوه های سیبی
1-2-1-1- سیب
2-2-1-1- گلابی ها
3-1-1- میوه های آلویی
1-3-1-1- گیلاس ها
2-3-1-1- هلو ها
3-3-1-1- شاه توت ها ، تمشک ها و توت فرنگی ها
4-1-1- میوه های توتی و انگوری
1-4-1-1- میوه های خانواده مرکبات
2-4-1-1- میوه های توتی دیگر
5-1-1- ترکیب شیمیایی میوه ها
2-1- پکتین
3-1- نشاسته
1-4- آب
5-1- اسید های آلی
6-1- شیرین کننده های طبیعی
1-7- نمک طعام
8-1- تمر هندی
9-1- قره قروت
فصل دوم – اصول آماده سازی و فرآورش لواشک و آلوچه فرآوری شده
1-2- اصول آماده سازی
1-1-2- شستشو
2-1-2- جدا سازی
3-1-2- تجهیزات خرد کردن
2-2- اصول فرآورش لواشک و آلوچه فرآوری شده
فصل سوم – فرآیند تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده
1-3- لواشک
2-3- آلوچه ( گوجه درختی )
3-3- ویژگی های لواشک و آلوچه فرآوری شده
4-3- فرآیندتولید لواشک
5-3- فرآیند تولید آلوچه فرآوری شده
6-3- فساد لواشک و آلوچه فرآوری شده
فصل چهارم آزمون لواشک و آلوچه فرآوری شده
1-4- نمونه برداری
2-4- آزمون عوامل ناپذیرفتنی
3-4- آزمون رنگ
4-4- آزمون بو و طعم
5-4- آزمون ضخامت لواشک
6-4- آزمون های شیمیایی
7-4- آزمون های میکروبی
فصل پنجم – کلیات در راستای شناسایی محصول
فصل ششم – مطالعات فنی
ضمیمه
منابع

...

روش تولید در فشار اتمسفر
عمده ترین روشی که جهت تهیه آلوچه و لواشک به کار میرود جوشاندن مخلوط میوه ، آب نمک و سایر افزودنیها در فشار اتمسفر میباشد . میوه بعد از رسیدن به کارخانه تمیز و آماده شده با مقدار معین و مشخص نمک اسید آلی و سایر مواد مخلوط و به ظروف مخصوص پخت که معمولا در هر ردیف 6 عدد از آنها قرار دارد منتقل میگردد . این ظروف به وسیله لوله های بخار که در درون آنها تعبیه شده و یا بخاری که در جداره آنها جریان دارد حرارت دیده و مخلوط را به سرعت به جوش می آورند . برروی دیگهای پخت هودهایی به منظور خروج بخار نصب شده است . محتوای آنها به طور مداوم به هم زده شده به صورت گرم گرم تهیه می گردد با کنترل دقیق درجه حرارت و بریکس ، نقطه پایانی تولید تعیین می شود .