تحقیق کشاورزی زراعت دیم

تحقیق کشاورزی زراعت دیم
رشته تحصیلی : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 45

حجم فایل (به کیلوبایت) : 263

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

بررسی زراعت دیم

مقدمه :
از ابتدای تاریخ کشاورزی تا حدود سال 1950 می‌توان گفت تقریباً تمامی افزایش در تولید محصول ناشی از توسعه اراضی زراعی پایه بوده است . از آن زمان به بعد عملکرد در واحد سطح برای محصولات اساسی افزایش روز افزون داشته که علت عمده این افزایش در عملکرد را می‌توان در به کارگیری نهاده‌های پر انرژی دانست . بین سالهای 1950 و 1985 تعداد تراکتورهای مزارع 4 برابر، سطح اراضی فاریاب در جهان 3 برابر و استفاده از کودهای شیمیایی 9 برابر شده است . طی همین سالها انرژی مورد استفاده در کشاورزی در سطح جهانی به میزان 9/6 برابر افزایش یافته است .
...

استعداد دیم زارها جهت زراعت

برای تعیین استعداد دیمزارها جهت زراعت ، قابلیت دسترسی آب و عمق خاک عوامل اصلی قابل بررسی می‌باشند . هر کدام از اینها تا حدودی بستگی به دیگری دارند .  نزولات منطقه از جمله : مقدار آن ، توزیع سالانه ، و نوسانات سالانه باید ارزیابی شوند . در بعضی از مناطق جهان که ‌آمار دراز مدت هواشناسی در دست نیست ، برآورد اثراتی که زراعت در طول یک دوره معین از سال دارد ، مشکل می‌باشد . این موضوع باعث شده است که در بعضی کشورهای در حال رشد ، توسعه کشاورزی مناطق نیمه خشک آنها با مشکل روبرو شود ، زیرا در این کشورها آمار کافی برای محاسبه احتمال مقدار شخصی از تولیدات گیاهی که می تواند اقتصادی باشد در دست نیست کشاورزی در این مناطق اغلب ابتدائی است و مقدار تولید پائین می‌باشد و کشاورزان محلی عملکرد کم را با آب ناکافی برابر می پندارند .
...

منابع : دارد