تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

تحقیق کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی
رشته تحصیلی : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 85

حجم فایل (به کیلوبایت) : 197

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7500 تومان

خرید و دانلود

کشاورزی و امور زراعی - دفع آفات و ماشینهای کشاورزی

فهرست مطالب
مقدمه

جایگاه و اهمیت کشاورزی

تاریخچه کشاورزی
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال
ساختار شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریتمفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی
وضعیت کلی کشاورزی در کشور
موقعیت جغرافیائی ایران
چه عواملی در تنوع آب و هوائی کشور ما مؤثرند
سیاست های کشاورزی دولت
نگاهی به استان خراسان

فعالیت های مرتبط به امور زراعی و باغبانی

خاکشناسی
خاک چیست
شناسائی خاک در ایران
پروفیل خاک
بافت خاک
ساختمان خاک
اجزای معدنی خاک
هوموس
ذرات فعال خاک
انواع زمین هایزراعتی و طبقه بندی آنها
واکنش خاک
اصلاح خاک های شور و قلیا
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک
آبیاری
اهمیت آبیاری
وضعیت آب در خاک
تعریف آبیاری
طراحی سیستم های آبیاری
روش های مختلف آبیاری:سیستم آبیاری سطحی- سیستم آبیاریتحت فشار
آبیاری با دست
آبیاری سطحی
آبیاری بارانی
آبیاری قطره ای
آبیاری زیر زمینی
آبخیزداری
منابع آبهای زیر زمینی
چاه ها: چاه های باز- چاه های لوله ای
تعریف دبی آب
حشره شناسی و دفع آفات نباتی
رابطه انسان با حشرات
روش های مبارزه با آفات نباتی
مبارزه مکانیکی- فیزیکی- زراعی- بیولوژیکی- روانی- ژنتیکی- شیمیائی- تلفیقی
حشره کش ها یا سمومحشره کش
حشره کش های معدنی- آلی گیاهی- آلی کلره – سموم فسفره آلی - سموم گوگردی
سموم از نظر نحوه اثر بهگروه تقسیم می شوند
تعریف آفت
تعریف بیماری
آشنائی با چند آفت مهم گیاهان زراعی و درختان میوه
مبارزه با علف هرز
مبارزه با موش ها
اصلاح نباتات
ا اصلاح نباتات و اثرات آن در کشاورزی

امور جنگل و مرتع

منابع طبیعی
اهمیت و نقش منابع طبیعی
تعریف جنگل
تقسیم بندی جنگلها براساس کیفیت:جنگل های تولیدی – جنگل های حمایتی وحفاظتی- پارک جنگلی
تقسیم بندی جنگل ها از نظر اقلیم آب و هوائی
تقسیم بندی جنگل ها از لحاظ جامعه نباتی جنگلی
تعریف جنگل داری
فواید جنگل
نگاهی به فرآیند تخریبی جنگل های کشور
تعریف مرتع
گروه بندی مراتع: مراتع غیر مشجر- مشجر قشلاقی- ییلاقی- زودبازده- دیربازده
تعریف بیابان
اثرات بیابانی و کویری شدن اراضی
بیابان زائی و مبارزه با آن
مشاغل مربوط به منابع طبیعی

ماشین های کشاورزی

پیش گفتار
تعریف مکانیزاسیون
فواید ماشینی کردن کشاورزی
آشنائی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران
انواع اتصالات در ادوات کشاورزیوسیله کشیدنی- وسیله سوار- وسیله نیمه سوار وماشین خودگردان
تراکتور و تکامل آن
طبقه بندی تراکتور ها
خاک ورزی یا آماده سازی زمین
روش های خاک ورزیخاک ورزی اولیه- خاک ورزی ثانویه
گاوآهن
نام گذاری و تشریح قسمت های مختلف گاوآهن
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن
گاوآهن برگردان دار- گاوآهن بشقابی- گاوآهن چیزل یا قلمی- زیر شکن- نهر کن
ادوات خاک ورزی ثانویه
کولتیواتورها- دیسک ها- هرس دندانه میخی- تسطیح کن ها- غلتک ها یا خرد کننده ها
کاشت محصولات
ماشین آلات کاشت ( ردیف کارها- خطی کارها)
انواع خطی کارهای غلات
بذرپاش ها
کارنده های مخصوص ( نشاء کار و سیب زمینی کار )
ادوات داشت
کولتیواتور- وجین کن دوار- کولتیواتور دوار- ماشین های تنک کن- سم پاش ها
ماشین های برداشت
ماشین های برداشت علوفه- غلات- سیب زمینی- ماشین برداشت چغندر قند
فهرست منابع

پروژه جامع کشاورزی