تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

تحقیق تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی
رشته تحصیلی : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1408

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

مناطق کشاورزی گرمایش جهانی
رابطه ی بین کشاورزی و گرمایش جهانی
کارایی انرژی به ما ----- مقیاس برای پتانسیل گرمایش جهانی
نتایج از 4 مورد مطالعه(ORG/COV comparisons)
هستند ؟GHG و کمتر EE چرا کشاورزان بیشتر
با تصاویر و نمودارهای مربوطه