تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم

تحقیق تعیین حد بحرانی پتاسیم گندم
رشته تحصیلی : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 11

حجم فایل (به کیلوبایت) : 9

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم

چکیده:
به منظور تعیین حد بحرانی پتاسیم برای محصول گندم ، در نواحی عمده کشت این محصول در یک منطقه و در فامیل های غالب خاک ، تعداد چندین مزرعه انتخاب می شود . سعی بر این است که مزارع انتخابی از نظر پتاسیم قابل جذب در گروه های مختلف کم تا زیاد قرار گیرند .
...
نتایج مطالعاتی که طی چند سال اخیر در تعدادی از استان های کشور انجام شده ، نشان داده است که مقدار پتاسیم قابل جذب اغلب خاک ها با سرعت بیشتری رو به کاهش بوده توازن پتاسیم در بسیاری از مزارع گندم منفی است .
جانجک و کاخنباخ اظهار می دارند ؛ گیاهان پتاسیم محلول را که با پتاسیم قابل تعویض در رابطه تعادلی است جذب می نمایند ، هر قدر استفاده گیاه از پتاسیم محلول زیاد تر باشد به همان نسبت مقدار پتاسیم آزاد شده از بین لایه ها در صورت موجود بودن بیشتر است.
...