تحقیق تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

تحقیق تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 43

حجم فایل (به کیلوبایت) : 36

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

فهرست:
مقدمه
بیان مسئله :
سؤالهای مشخص این تحقیق :
اهمیت و ضرورت تحقیق :
از اهداف کلی این تحقیق:
اهداف جزئی:
فرضیه های تحقیق:
محدودیت های تحقیق :
تعاریف عملیاتی :
روش تحقیق
جامعه آماری:
نمونه آماری :
روش نمونه گیری :
ابزار اندازه گیری:
نحوه جمع آوری اطلاعات :
روش های آماری :
یافته های توصیفی :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ
پیوست
-----------------
اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدف عمده پژوهش نحوه تأثیر گذاری عوامل فشار زایی همچون، نبود پدر،  شغل، اقتصاد ، اجتماع و امثال آن بر روی عملکردهای دانشجویان شاهد با غیر شاهد می باشد.
برخلاف نظر عامیانه که هرگونه افت و شکست تحصیلی را به هوش کم افراد نسبت می دهند پژوهشهای انجام شده رابطه بین استعداد تحصیلی پیشرفت با همبستگی r=0/5 نشان می دهند هر پژوهش علمی با یک سری اهداف، که محقق درصدد رسیدن به آنها است و مسیر اصلی تحقیق را مشخص می کنند آغاز می شود.(سیف، 1368، ص52)
از اهداف کلی این تحقیق:
تعریف فشار روانی ، عوامل بوجود آورنده فشارهای روانی بر روی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد و غیرشاهد استان تهران می باشد.
اهداف جزئی:
1-    فقدان پدر ومشکلات روحی و روانی
2-    مشکلات روحی و روانی دانشجویان شاهد