تحقیق روابط متقابل روستای ویهج و شهر قروه

تحقیق روابط متقابل روستای ویهج و شهر قروه
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 26

حجم فایل (به کیلوبایت) : 469

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2000 تومان

خرید و دانلود

روابط متقابل روستای ویهج و شهر قروه

فهرست مطالب
فصل اول : معرفی روستا
مقدمه     
الف: جغرافیای  طبیعی     
1) موقعیت و محدوده     
2) اقلیم و طبیعت     
ب: جغرافیای انسانی     
1) جمعیت     
2) آموزش     
3) بهداشت     
4) خدمات     
ج: جغرافیای اقتصادی     
1) کشاورزی     
2) دامداری     
3) خدمات     
فصل دوم : تعیین محدوده کلی روابط روستای رایج     
ـ نمودار     
ـ نقشه ی محدوده روابط روستای ویهج     
فصل سوم: بررسی انواع ارتباطات و علل آن     
1) ارتباط تجاری     
الف: رابطه و کاروری شغل     
ب: روابط مربوطه به خرید ها ی روزانه و دوره ای     
2) ارتباط خدماتی     
الف: روابط بهداشتی     
ب: روابط آموزشی     
ج: روابط ارتباطی     
3) ارتباط اداری / تفریحی     
الف: روابط اداری     
ب: روابط تفریحی     
نقشه انواع ارتباطات     
نتیجه گیری     
فهرست منابع     
--------
در این تحقیق به رابطه ی روستای ویهج با شهرستان قروه از استان کردستان پروداخته شده است. این روستا از لحاظ دریافت امکانات تقریبا در حد برخورداری از امکانات بوده ولی نیاز به رسیدگی و امکانات بیشتری دارد.
در بررسی این روستا بیش ترین اطلاعات از راه مشاهده میدانی و مصاحبه با مردم آنها بوده ولی از مشکلاتی که در این مطالعه وجود داشته است نداشتن دهیاری ما نداشتن اطلاعات کافی فرد دهیار از اوضاع روستا، نبودن نقشه ی سالم از روستا ، عدم تهیه طرح هادی در این روستا بوده است.
...