بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 110 KB

تعداد صفحات : 115

بازدیدها : 183

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید

جدید


فصل اول :

موضوع ................................................................................................................ 1

مقدمه .................................................................................................................... 1

بیان مسئله ............................................................................................................ 2

فرضیه .................................................................................................................. 2

اهداف ................................................................................................................... 2

جامعه آماری ........................................................................................................ 2

نمونه گیری............................................................................................................ 2

تعاریف واصطلاحات............................................................................................. 3

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 4

معرفی روشهای مختلف تدریس............................................................................ 4

بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان........... 5

روش حفظ وتكرار................................................................................................ 5

محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتكرار............................................................ 6

روش سخنرانی...................................................................................................... 7

مراحل اجرای روش سخنرانی.............................................................................. 8

محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی............................................... 26

نتیجه...................................................................................................................... 31

روش پرسش وپاسخ............................................................................................. 32

هدف از روش پرسش وپاسخ............................................................................... 34

محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ........................................................ 34

روش نمایش (نمایش علمی )................................................................................. 35

مراحل اجرای روش نمایش................................................................................... 35

محاسن ومحدودیتهای روش نمایش..................................................................... 37

روش ایفای نقش .................................................................................................. 38

فنون كلی اجرای نمایش ....................................................................................... 39

مراحل اجرای روش ایفای نقش............................................................................ 39

روش گردش علمی ............................................................................................... 41

روش بحث گروهی................................................................................................ 46

چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس كرد؟.......... 47

درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده كرد؟... 49

مراحل اجرای روش بحث گروهی......................................................................... 50

محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی .......................................................... 61


مقدمه :

در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند


اهداف :

- معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .

- نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.

- بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.

 

جامعه آما‌ری: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند


معرفی روش‌های مختلف تدریس:

امروزه روش‌های تدریس تحت دو عنوان «روش‌هاس تدریس سنتی» و «روش‌های تدریس جدید» مسطوح شده است.

روش‌های تدریس سنتی كه شاید بیشترین حاكمیت را بر فعالیت‌های مدارس دارد در بخش اول تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش روش‌های تدریس سنتی همچون روش حفظ و تكرار، روش سخنرانی، روش پرسش و پاسخ، روش نمایش‌نامه‌ای، روش گردش علمی، روش گروهی، و روش آزمایشگاهی معرفی شده و به نقد و بررسی روش‌ها پرداخته شده و همچنین محاسن و معایب و چگونگی كاربرد آنها و تأثیر آنها در یادگیری دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم نیز روش‌های تدریس جدید را مورد بحث قرار داده است و به معرفی و نقد و بررسی روش‌هایی همچون روش آموزش انفرادی ، از قبیل آموزش تا حد تسلط، تدریس خصوصی ، آموزش رایآنهای ، آموزش برنامه‌ای ، آموزش انفرادی تجویز شده ،آموزش انفرادی هدایت شده، پرداخته است و همچنین تأثیر استفاده از این روش‌‌ها را در یادگیری دانش‌آموزان مورد تحقیق قرار داده است.


 

محاسن و محدودیت‌های روش حفظ و تكرار:

الف) محاسن:

1-    روش حفظ و تكرار برای به خاطر سپردن اصول ، قواعد، و قوانین در علوم مختلف روش مناسبی است.

2-    برای تعلیم و تربیت جمعی، به منظور حفظ و نگهداری معتقدات ، تاریخ، فرهنگ و ادبیات یك ملت مفید است. 

3-    برای تقویت و پرورش صفاتی از قبیل اطاعت، احترام به گذشته و احترام به مسنترها روش خوبی است.


 

روش اجرای بحث گروهی

مهمترین مطاله دراجرای روش بحث گروهی مشخص كردن وظایف اعضای گروه شركت كننده در بحث است. لازمه اینكه این روش با كیفیت مطلوب اجرا شود، آگاهی معلم از وظایف خود و وظایف خود وظایف شاگردانش است.

1.وظایف معلم در روش بحث گروهی. وظایف معلم را درجریان بحث گروهی می توان به سه قسمت تقسیم كرد:

الف)فراهم كردن امكانات. معلم كه معمولاً وظیفه رهبری گروه را برعهده دارد باید قبل از شروع بحث گروهی، فعالیتهای زیر را انجام دهد:

1.       تداركات لازم، از قبیل محل تشكیل بحث گروهی، مواد و تجهیزات لازم و آرایش هندسی نشستن را فراهم و تعیین كرده، درصورت لزوم، فرد مطلعی را برای شر كت در بحث دعوت كند؛

2.       درباره موضوع مورد بحث، مطالعه و نكات اصلی مطالعات خود را یادداشت كند؛ 

3.       سوالاتی را كه برای شروع و ادامه بحث لازم است، تهیه و تنظیم كند؛ 

4.       وظایف و مسئولیت  سایر اعضای گروه را معین سازد؛ 

5.       منابع مورد لزوم در زمینه بحث را شناسایی كند؛ 

 

 


 

مراحل اجرای روش سخنرانی:

روش سخنرانی خواه مفصل باشد یا مختصر، دارای مراحل اجرایی ذیل است :

مرحله اول ، آمادكی برای سخنرانی

كمیت و كیفیت یك سخنرانی تعیین كننده نوع آمادگی معلم برای سخنرانی است در سخنرانی‌های كوتاه، فوری و غیر رسمی معمولاً كسب آمادگی چندان امكان‌پذیر نیست ، اما برای سخنرانی‌های طولانی و نسبتاً رسمی، همچون كلاس درس ، معلم باید آمادگی كافی داشته باشد. برای فرد سخنران آمادگی باید از سه نظر كسب شده باشد


 

محاسن و محدودیت‌های روش آزمایشی:

الف) محاسن.

1.       چون یادگیری از طریق تجارب مستقیم حاصل شد است، یادگیری با ثبات‌تر و مؤثرتر خواهد بود.

2.       شاگردان علاوه‌بر دست یافتن به هدف‌های آموزشی، روش آزمایش كردن را نیز یاد می‌گیرند. 

3.       در شاگردان انگیزه مطالعه و تحقیق تقویت می‌شود. 

4.       حس كنجكاوی شاگردان ارضاء می‌شود و آنان اعتماد به نفس پیدا می‌كنند. 

5.       نیروی اكتشاف، اختراع، و تفكر علمی در شاگردان تقویت می‌شود. 

6.       این روش فعالیت‌های آموزشی را برای فراگیران جالی و شیرین می‌كند و در نتیجه، آنان را كمتر خسته و بی‌حوسله می‌كند. 

ب) محدودیت‌ها.

1.       احتیاج به وسایل و امكانات فراوان دارد، لذا در مقایسه با سایر روش‌های تدریس از نظر اقتصادی گران تمام می‌شود. 

2.       به معلمان آگاه و مجرب كه خود با روش آزمایشی اشنایی داشته باشند، نیاز دارد. 

3.       نسبت به سایر روش‌ها ممكن است اطلاعات و معلومات كمتری در اختیار شاگردان قرار دهد و دامنه لغات و مفاهیم آنان تقویت نشود. 

 

 

 

 

اهداف :

- معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .

- نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.

- بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.

جامعه آما‌ری: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

پروپوزال بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نشاط اجتماعی شهروندان شهرستان شوش در سال 1392

مقاله بررسی ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺮگ ﻭﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎ

تجارت زنان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام